ชิปปิ้ง ยานพาหนะสีเขียว (Green Fleet) เทรนด์มาแรงของขนส่งทั่วโลก

ชิปปิ้ง ยานพาหนะสีเขียวเทรนด์มาแรง Red Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ยานพาหนะสีเขียว (Green Fleet) เทรนด์มาแรงของขนส่งทั่วโลก                                                   Red Logistics 768x402

ชิปปิ้ง ใน พ.ศ.นี้ ไอเดีย ‘Green Fleet’ ถูกนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในระบบยานยนต์ของธุรกิจขนส่ง ชิปปิ้ง และโลจิสติกส์มากขึ้น 

ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ที่สำคัญ คือยอมเสียเงินมากขึ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมกับการเป็นผู้สนับสนุน ‘นโยบายสีเขียว’

แนวคิดเรื่องนโยบายสีเขียวนั้น ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดีในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ของไทยที่รณรงค์ให้มีการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนในระดับโลก เช่น ข้อบังคับของ IMO2020 ที่สนับสนุนให้เรือทุกลำ หันมาใช้น้ำมันที่มีกำมะถันต่ำกว่า 0.5% จากเดิม 3.5% โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่านมา

หากจะนิยามความหมายของ Green Fleet เพื่อให้เข้าใจได้ชัดแจ้งขึ้นก็คือ ยานพาหนะสีเขียว ซึ่งหมายถึง ยานพาหนะใดๆ ก็ได้ อาจมีรูปร่าง ขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ 10-1,000 คัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ เป็นยานพาหนะที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยเชื้อเพลิงหรือของเสียสู่ชั้นบรรยากาศ เปรียบเทียบได้กับรถที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล โดยยานพาหนะสีเขียวนั้น จะมีสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับธุรกิจยานยนต์และการขนส่งที่กำลังก้าวไปสู่ Green Fleet นั้น มีเคล็ดลับสำหรับการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ระบบยานพาหนะสีเขียว ดังนี้

 • ใช้ประโยชน์จากรถไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริด

หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดของบริษัทชิปปิ้งในการพัฒนาสู่ความเป็น Green Fleet คือ ใช้ประโยชน์จากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถไฮบริด นอกจากจะเป็นพลังงานยั่งยืนแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้อย่างดีเยี่ยม

 • การเลือกยานพาหนะเชิงกลยุทธ์

การเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมกับธุรกิจ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้ระบบยานพาหนะสีเขียว เนื่องจากคุณสามารถควบคุมการปล่อยมลพิษได้ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานใหม่ของ California Air Resources Board ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมอากาศบริสุทธิ์ในรัฐบาลแคลิฟอร์เนีย ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2045 นั้น รถบรรทุกใหม่ทุกคันที่ขายในแคลิฟอร์เนียจะต้องปลอดมลภาวะหรือมีค่าเท่ากับ 0%

 • ติดตามการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้เทคโนโลยี Telematics

Telematics เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ ที่สามารถติดตามการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของยานพาหนะได้อย่างแม่นยำ ถือเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่ให้ข้อมูลจำเป็นสำหรับการวัดค่าและกำหนดเป้าหมายพลังงานที่ใช้ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการช่วยป้องกันความปลอดภัยของผู้ขับขี่ มีโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และการวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่น และช่วยประหยัดน้ำมัน

 • บันทึกและรายงานทุกสิ่งอย่าง

การใช้ระบบยานพาหนะสีเขียว คุณต้องติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในยานพาหนะ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามการปล่อยมลพิษ และการวัดค่าอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็น Green Fleet อย่างสมบูรณ์แบบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *