ชิปปิ้ง เลือกขนส่งแบบไหนดี ที่เหมาะกับธุรกิจ

ชิปปิ้ง เลือกขนส่งแบบไหนดี ที่เหมาะกับธุรกิจ Red Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เลือกขนส่งแบบไหนดี ที่เหมาะกับธุรกิจ Untitled 2 1 768x402

ชิปปิ้ง รู้หรือไม่ว่าการขนส่งแต่ละประเภท มีข้อดีและข้อจำกัด

ที่แตกต่างกัน

เพราะฉะนั้น ผู้นำเข้าสินค้าจึงจำเป็นต้องเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้า ระยะเวลาที่ต้องการ และงบประมาณที่มี

1.การขนส่งทางน้ำ (ชิปปิ้ง ) ประกอบด้วยเรือ เรือโดยสาร เรือสินค้า เรือเฉพาะกิจ ฯลฯ

ข้อดี
• ค่าขนส่งถูก เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่น
• ขนส่งได้ปริมาณมากๆ ในรอบเดียว
• ความเสี่ยงน้อย ความปลอดภัยสูง
• เหมาะสำหรับการขนส่งในระยะไกลๆ ได้โดยไม่ต้องกังวล

ข้อเสีย
• การเดินทางด้วยการขนส่งทางน้ำ มักจะล่าช้ากว่าประเภทอื่นๆ
• มีอุปสรรคในเรื่องของฤดูกาล อุทกภัย สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทำให้ไม่สามารถควบคุมเวลาได้อย่างแน่ชัด

2. การขนส่งทางบก ได้แก่ รถยนต์ รถบรรทุก ฯลฯ

ข้อดี
• สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนย้ายสินค้าระหว่างทาง
• ขนส่งได้ตลอดเวลา ทำให้กำหนดวันในการมาถึงจุดหมายปลายทางได้แน่นอนกว่าทางน้ำ
• เหมาะกับการขนส่งระยะสั้น
• เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งจากประเภทอื่น เพื่อไปถึงจุดหมายได้โดยตรง

ข้อเสีย
• ค่าขนส่งสูงกว่าการขนส่งทางน้ำ
• มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
• ขนส่งสินค้าได้ในปริมาณจำกัดและขนาดจำกัด ไม่สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเกินไปได้
• พบอุปสรรคในเรื่องของดินฟ้าอากาศ สภาพคล่องทางการจราจร ทำให้นัดส่งสินค้าคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่นัดหมาย

3. การขนส่งทางอากาศ ได้แก่ ทางเครื่องบิน

ข้อดี
• สะดวก รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ
• เหมาะสำหรับการขนส่งระยะไกลๆ
• ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน
• ขนส่งสินค้ากระจายได้ทั่วถึงและกว้างขวาง
• เหมาะสำหรับขนส่งสินค้าที่เสียได้ง่ายหรือแตกหักง่าย เช่น อาหาร ผลไม้ ขนมเบเกอรี่ ฯลฯ

ข้อเสีย
• ราคาสูงกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ
• จำกัดขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุก
• บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยาน
• การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ สินค้าอาจคลาดเคลื่อนในการมาถึง
• ความเสี่ยงสูง

Red Logistics ให้บริการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย แบบไม่เหมาตู้ (LCL) ใช้เวลาเพียง 4-7 วัน จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

สามารถศึกษารายละเอียด การสั่งสินค้าและค่าบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02-114-7230