1688 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน-Redlogistics 1688 1688 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน 1688                         SMEs                                  Redlogistics 1024x536

1688 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน

4 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน ที่ผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ธปท.และกระทรวงการคลังจึงได้ร่วมกันออกมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบในครั้งนี้

ชิปปิ้ง Internet of Things สร้างเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Internet of Things สร้างเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร            Internet of Things                                           Redlogistics 1024x536

ชิปปิ้ง Internet of Things สร้างเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร

Internet of Things สร้างเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร โดยเชื่อมโยงทุกสิ่งสู่โลกอินเตอร์เน็ต เกิดการปฏิวัติโลกอย่างรวดเร็วและยกระดับการบริหารจัดการจัดการเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

นำเข้าสินค้าจากจีนรับมือ Covid-19 ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนรับมือ Covid-19 ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย                                     Covid 19                                                       Redlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนรับมือ Covid-19 ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย

รับมือ Covid-19 ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการหลังประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19

Freight Forwarder เทรนด์มาแรงของธุรกิจโลจิสติกส์ปี 2563-Red Logistics freight forwarder Freight Forwarder เทรนด์มาแรงของธุรกิจโลจิสติกส์ปี 2563 Freight Forwarder                                                 2563 Red Logistics 1024x536

Freight Forwarder เทรนด์มาแรงของธุรกิจโลจิสติกส์ปี 2563

Freight Forwarder เทรนด์มาแรงของธุรกิจโลจิสติกส์ปี 2563 ที่มีการนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นตัวช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งและโลจิสติกส์

Form E เอกสารลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%-Redlogistics form e Form E เอกสารลดหย่อน ภาษี นำเข้าจากจีน 0% Form E                                             0 Redlogistics 1024x537

Form E เอกสารลดหย่อน ภาษี นำเข้าจากจีน 0%

Form E เอกสารลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0% เป็นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากประเทศในกลุ่ม ACFTA ที่ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนร่วมกัน

ชิปปิ้ง เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแล้วจาก COVID-19 กรณีศึกษาของมณฑลกวางตุ้ง-Redlogistics (2) ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแล้วจาก COVID-19 : กรณีศึกษาของมณฑลกวางตุ้ง                                                  COVID 19                                     Redlogistics 2 1024x536

ชิปปิ้ง เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแล้วจาก COVID-19 : กรณีศึกษาของมณฑลกวางตุ้ง

มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของจีนและของโลกมีสัญญาณที่ดีว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในเร็ววันหลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ชิปปิ้ง 9 แนวทางการขนส่งที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 แนวทางการขนส่งที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก            9                                                                     Redlogistics 1024x536

ชิปปิ้ง 9 แนวทางการขนส่งที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ชิปปิ้ง 9 แนวทางการขนส่งที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นการปรับโลจิสติกส์ให้เหมาะสม

ชิปปิ้ง จัดหนัก คลังเล็งเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ทุกชนิด-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง จัดหนัก คลังเล็งเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ทุกชนิด                                               7                                        Redlogistics 4 1024x536

ชิปปิ้ง จัดหนัก คลังเล็งเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ทุกชนิด

จัดหนัก คลังเล็งเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ทุกชนิดและจะยกเลิกการยกเว้นจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%​ สำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทต่อรายการ

ชิปปิ้ง Smart Logistics ตัวช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Smart Logistics ตัวช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล Smart Logistics                                       Redlogistics 1024x536

ชิปปิ้ง Smart Logistics ตัวช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล

Smart Logistics มีความก้าวหน้าไปมากกว่าระบบโลจิสติกส์ในยุคก่อนๆ และเกิดความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้