ชิปปิ้งจีน

  • บริการ
ชิปปิ้งจีน บริการ red only Logistics4 02 02 300x248

เดินพิธีศุลกากร​

ใบขน ใบกำกับภาษี ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

ชิปปิ้งจีน บริการ red only Logistics5 03 02 300x248

ขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย 3-5 วัน

ชิปปิ้งจีน บริการ red only Logistics6 300x248

ขนส่งทางเรือ

แบบเหมาตู้ (FCL) จากจีนมาไทย 7-21 วัน

ชิปปิ้งจีน บริการ Icon Red 07 07 07 07 300x248

ขนส่งทางอากาศ

จากจีนมาไทย 1-3 วัน จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

ชิปปิ้งจีน บริการ red only Logistics6 02 02 150x150

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนำเข้าสินค้าจากจีนกับ Red Logistics
Call Center : 02-114-7230