• วิธีนำเข้าสินค้า

ลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

shippingจีน วิธีส่งสินค้า red only Logistics1 02 300x248

ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์

shippingจีน วิธีส่งสินค้า red only Logistics2 02 300x248

ส่งรายการสินค้ามาทางอีเมล cs@redlogistics.co.th

จากนั้น ติดต่อทางไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง เพื่อระบุข้างกล่องและเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่โกดังจีน รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

shippingจีน วิธีส่งสินค้า red only Logistics3 02 300x248

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน

เข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า

shippingจีน วิธีส่งสินค้า red only Logistics6 02 02 150x150

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนำเข้าสินค้าจากจีนกับ Red Logistics
Call Center : 02-114-7230