วิธีนำเข้าสินค้าจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)

สั่งสินค้าจากจีน  วิธีส่งสินค้า 1 02 e1534995536371 min

ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์

สั่งสินค้าจากจีน  วิธีส่งสินค้า 2 02 e1534995550831 min

     ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล cs@redlogistics.co.th แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ รอรับรหัสจ่าหน้ากล่องแล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ redlogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

สั่งสินค้าจากจีน  วิธีส่งสินค้า 3 02 e1534995565859

      ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว ชำระค่าภาษีแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออกในหน้าดูรายการเมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว

      เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีนค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่งแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ