นำเข้าสินค้าจากจีน นิยามของคำว่า ของต้องห้าม & ของต้องกำกัด

นำเข้าสินค้าจากจีน นิยามของคำว่า ของต้องห้าม & ของต้องกำกัด-redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน นิยามของคำว่า ของต้องห้าม & ของต้องกำกัด Untitled 1 1 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศนั้น ต้องทำการผ่านพิธีการศุลกากรและเสียอากรให้ถูกต้องครบถ้วน โดยกฎหมายศุลกากรควบคุมการนำเข้า-ส่งออก โดยของที่ควบคุมการนำเข้าส่งออกมี 2 ประเภท คือ ของต้องห้าม และของต้องกำกัด

Red Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน จะพาไปทำความรู้จักกับคำนิยามของคำว่า ของต้องห้าม & ของต้องกำกัด เพื่อที่ผู้ประกอบการออนไลน์ที่นำเข้าสินค้าจากจีนจะได้ระมัดระวังการนำเข้าสินค้ากันมากขึ้น

รัฐบาลไทยได้ทำการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศไทย แต่เคยทราบกันหรือไม่ว่ามีสินค้าใดบ้าง? ที่ไม่สามารถนำเข้า-ออกนอกประเทศได้ หรือที่เรียกว่าสินค้าต้องห้าม รวมทั้งมีสินค้าใดบ้างที่สามารถนำเข้า-ออกได้ เพียงแต่ต้องมีหนังสืออนุญาตจากองค์กรที่ถูกกำหนดตามกฎหมายหรือที่เรียกว่าสิ่งของต้องกำกัด

ของต้องห้าม คือ ของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับ โทษตามกฎหมายฯ โดยสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก มีดังนี้ เช่น

• สารเสพติด
• วัตถุหรือสิ่งลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา ฯลฯ
• ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
• เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญกษาปณ์
• สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

ของต้องกำกัด คือ ของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของต้องกำกัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร เช่น

• พระพุทธรูป >> กรมศิลปากร
• อาวุธปืน กระสุนปืน >> กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
• พืชและส่วนต่างๆ ของพืช >> กรมวิชาการเกษตร
• สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ >> กรมปศุสัตว์
• อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม >> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• ชิ้นส่วนยานพาหนะ >> กระทรวงอุตสาหกรรม
• บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ >> กรมสรรพสามิต
• เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม >> สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น