Month: June 2020

ชิปปิ้ง ยานพาหนะสีเขียวเทรนด์มาแรง Red Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ยานพาหนะสีเขียว (Green Fleet) เทรนด์มาแรงของขนส่งทั่วโลก                                                   Red Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง ยานพาหนะสีเขียว (Green Fleet) เทรนด์มาแรงของขนส่งทั่วโลก

ไอเดีย ‘Green Fleet’ ถูกนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในระบบยานยนต์ของธุรกิจขนส่ง ชิปปิ้ง และโลจิสติกส์ ด้วยกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยยอมเสียเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมกับ ‘นโยบายสีเขียว’

Shippingจีน ขนส่งทางรถ LCL กับ FCL redlogistics shippingจีน Shippingจีน ขนส่งสินค้าทางรถแบบไหนดี ? ระหว่าง LCL กับ FCL Shipping                     LCL      FCL redlogistics 1024x536

Shippingจีน ขนส่งสินค้าทางรถแบบไหนดี ? ระหว่าง LCL กับ FCL

การขนส่งสินค้าทางรถ เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของระบบการค้าระหว่างประเทศ เป็นการขนส่งที่สามารถขนสินค้าได้รวดเร็ว ใช้เวลาน้อยเพียง 3-5 วันเท่านั้นและบริการถึงปลายทางได้โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง แต่จะขนส่งแบบ LCL หรือ FCL มาดูข้อแตกต่างกัน

นำเข้าสินค้าจากจีน 6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่ง-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่ง                            6                                                  Redlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่ง

6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่งที่มีข้อดีแตกต่างกันไป ผู้นำเข้าจึงต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับต้นทุนและความต้องการของธุรกิจของตนเอง

ชิปปิ้ง Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง            Fleet Management                                     Redlogistics 1024x536

ชิปปิ้ง Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง

Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง เป็นระบบบริหารจัดการที่ได้นำเอาระบบ GPS และ GIS มาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานด้านการขนส่งสูงสุด

ชิปปิ้งยุคใหม่ นำเข้าด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Paperless)-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้งยุคใหม่ นำเข้าด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Paperless)                                                                 E Paperless Redlogistics 1024x536

ชิปปิ้งยุคใหม่ นำเข้าด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Paperless)

ชิปปิ้งยุคใหม่ นำเข้าด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Paperless)โดยจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรและต้องมาดำเนินการผ่านพิธีการนำเข้าในระบบ Paperless ด้วย