nam

นำเข้าสินค้าจากจีน 6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่ง-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่ง                            6                                                  Redlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่ง

6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่งที่มีข้อดีแตกต่างกันไป ผู้นำเข้าจึงต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับต้นทุนและความต้องการของธุรกิจของตนเอง

ชิปปิ้ง Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง            Fleet Management                                     Redlogistics 1024x536

ชิปปิ้ง Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง

Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง เป็นระบบบริหารจัดการที่ได้นำเอาระบบ GPS และ GIS มาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานด้านการขนส่งสูงสุด

ชิปปิ้งยุคใหม่ นำเข้าด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Paperless)-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้งยุคใหม่ นำเข้าด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Paperless)                                                                 E Paperless Redlogistics 1024x536

ชิปปิ้งยุคใหม่ นำเข้าด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Paperless)

ชิปปิ้งยุคใหม่ นำเข้าด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Paperless)โดยจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรและต้องมาดำเนินการผ่านพิธีการนำเข้าในระบบ Paperless ด้วย

นำเข้าสินค้าจากจีน ว่าด้วยการจัดทำและยื่นใบขนสินค้าแบบเอกสาร-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ว่าด้วย การจัดทำและยื่นใบขนสินค้าแบบเอกสาร                                                                                          Redlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ว่าด้วย การจัดทำและยื่นใบขนสินค้าแบบเอกสาร

นำเข้าสินค้าจากจีน ว่าด้วยการจัดทำและยื่นใบขนสินค้าแบบเอกสาร ที่ต้องใช้แบบฟอร์มใบขนหรือเอกสารอื่นเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าหรือสนามบินที่นำเข้าของได้

นำเข้าสินค้าจากจีน ยกระดับธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ยกระดับธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล                                                                                     Redlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ยกระดับธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล

นำเข้าสินค้าจากจีน ยกระดับธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการส่งและกระจายสินค้าทำได้โดยง่ายและนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ชิปปิ้งจีน 5 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการกับบริษัทโลจิสติกส์โดยเฉพาะ-Redlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 5 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการกับบริษัทโลจิสติกส์โดยเฉพาะ                5                                                                             Redlogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน 5 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการกับบริษัทโลจิสติกส์โดยเฉพาะ

ชิปปิ้งจีน 5 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการกับบริษัทโลจิสติกส์โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่าเดิม การใช้บริษัทขนส่ง Outsource จึงเหมาะสมที่สุด

นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์                            1PL 5PL                                             Redlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง IoTs และ E-commerce เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการขนส่ง

1688 ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องจับตาหลังพ้นโควิด-19-Redlogistics 1688 1688 ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องจับตาหลังพ้นโควิด-19 1688                                                                     19 Redlogistics 1024x536

1688 ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องจับตาหลังพ้นโควิด-19

ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องจับตาหลังพ้นโควิด-19 หลังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจหลายภาคส่วนและเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป

1688 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน-Redlogistics 1688 1688 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน 1688                         SMEs                                  Redlogistics 1024x536

1688 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน

4 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน ที่ผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ธปท.และกระทรวงการคลังจึงได้ร่วมกันออกมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบในครั้งนี้