nam

ชิปปิ้งจีน 5 เทรนด์มาแรง ที่ผู้ประกอบการต้องตั้งรับ

5 เทรนด์มาแรง ที่ผู้ประกอบการต้องตั้งรับ จำเป็นต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆ และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

นำเข้าสินค้าจากจีน หนานซา ท่าเรือเขตเศรษฐกิจใหญ่ในกว่างโจว

นำเข้าสินค้าจากจีน หนานซา ท่าเรือเขตเศรษฐกิจใหญ่ในกว่างโจว ใจกลางเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง มีเส้นทางและการคมนาคมอย่างครอบคลุมในประเทศจีนและทำการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังในไทยอีกด้วย

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ที่ชิปปิ้งทั่วโลกเลือกใช้

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ที่ชิปปิ้งทั่วโลกเลือกใช้ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขนส่ง ให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีขนาดและมีคุณสมบัติที่แตกต่าง เพื่อให้เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าแต่ละประเภทและปริมาณของสินค้าที่จัดส่ง

ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics

ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics ที่มุ่งเน้นการลดมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาผลาญของน้ำมันจากรถบรรทุกขนส่ง ตลอดจนการหันมาใช้ระบบการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ขนส่งรอบน้อยลง แต่ปริมาณเยอะขึ้น