ชิปปิ้ง เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแล้วจาก COVID-19 : กรณีศึกษาของมณฑลกวางตุ้ง

ชิปปิ้ง เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแล้วจาก COVID-19 กรณีศึกษาของมณฑลกวางตุ้ง-Redlogistics (2) ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแล้วจาก COVID-19 : กรณีศึกษาของมณฑลกวางตุ้ง                                                  COVID 19                                     Redlogistics 2 768x402

ชิปปิ้ง ในมลฑลกวางตุ้ง ที่เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของจีนและของโลก อันเป็นที่ตั้งของตลาดค้าส่งสำคัญอีกหลายแห่ง ซึ่งมีท่าเรือสำคัญ 5 แห่ง

ได้แก่ ท่าเรือกว่างโจว ท่าเรือเซินเจิ้น ท่าเรือตงก่วน ท่าเรือจ้านเจียงและท่าเรือซ่านโถว ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศจีน

        รัฐบาลมลฑลกวางตุ้งได้ออกประกาศฉุกเฉินสาธารณสุข ทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานที่ต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในมลฑลกวางตุ้งต้องหยุดชะงักไป นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEs รวมไปถึงธุรกิจศูนย์การค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมของมลฑลกวางตุ้งยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ทำให้ขาดรายได้จากการหยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราว แต่ถึงอย่างนั้นธุรกิจเหล่านี้ยังต้องเสียค่าเช่าสถานที่ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

       ต่อมารัฐบาลมลฑลกวางตุ้งได้ประกาศกำหนดให้วิสาหกิจในมลฑลกวางตุ้งเปิดทำการได้หลังจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยออกมาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ลดภาษี เลื่อนระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียม รวมทั้งเร่งให้อุตสาหกรรมการผลิตที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็ว อีกทั้งยังประกาศฟื้นฟูเศรษฐกิจ SMEs ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ เพิ่มการควบคุมและป้องกันโรค ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ สนับสนุนด้านการเงินและยกระดับการบริการของภาครัฐ

        อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมารัฐบาลมลฑลกวางตุ้งได้ประกาศลดระดับภาวะฉุกเฉินจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 เนื่องจากอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อลดลงและอัตราการหายขาดจากโรคมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้มลฑลกวางตุ้งมีอัตราการเดินทางกลับเข้าเมืองมากเป็นอันดับ 1 ของจีน ได้แก่ เมืองเซินเจิ้น นครกว่างโจว เมืองตงกว่าน เมืองฝอซานและเมืองซูโจว ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจีน ได้ประกาศว่าจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในประเทศจีนได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจของจีนที่จะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน

        ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกไปที่สาธารณะและใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น การค้าออนไลน์ เป็นอีกช่องทางการค้าที่สำคัญ เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงของการออกไปช็อปปิ้งนอกบ้าน ซึ่งในประเทศไทยเอง ยังมีการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างต่อเนื่อง 

        อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ยังได้ออกมายืนยันแล้วว่า การนำเข้าสินค้าจากจีนหรือประเทศในกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่อย่างใด เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนาไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นานบนพื้นผิวของพัสดุ จึงมั่นใจได้ว่าการชิปปิ้งหรือนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น มีความปลอดภัยและยิ่งเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนกับ Red Logistics ด้วยความใส่ใจในการนำเข้าทุกขั้นตอน จึงมีการพ่นยาฆ่าเชื้อของตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรทุกสินค้าจากจีนมาไทย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอีกขั้น 

ที่มา: thaibizchina

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *