นำเข้าสินค้าจากจีน 6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่ง

นำเข้าสินค้าจากจีน 6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่ง-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 6 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกประเภทการขนส่ง                            6                                                  Redlogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นต้องเลือกใช้ประเภทขนส่งให้เหมาะสม เนื่องจากระยะทางและข้อจำกัดของยานพาหนะมีความแตกต่างกันออกไป

รวมทั้งการขนส่งนั้นเป็นตัวแปรสำคัญ ที่มีผลต่อต้นทุนสินค้า 

        หากผู้นำเข้ามีการออกแบบและเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสม จะทำให้ได้สินค้าที่มีต้นทุนต่ำ และกระบวนการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมี 6 ปัจจัยที่ผู้นำเข้าต้องพิจารณาก่อนที่จะเลือกประเภทการขนส่ง ได้แก่

1.ชนิดของสินค้า

สิ่งที่ผู้นำเข้าต้องรู้ก่อนเลือกประเภทขนส่ง ต้องพิจารณาจาก สินค้าที่ต้องการขนส่ง วิธีการบรรจุ ภาษีที่ต้องจ่าย สิทธิพิเศษทางการค้า เอกสาร รวมทั้งการขออนุญาตต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าสินค้านั้นๆ เป็นสินค้าธรรมดาหรือมีข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นใดในการนำเข้าหรือไม่

2.ขนาดของสินค้า

เนื่องจากยานพาหนะในการขนส่งแต่ละประเภทมีข้อจำกัดเรื่องขนาดแตกต่างกันไป หากสินค้ามีขนาดใหญ่มาก จะไม่สามารถบรรจุไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ได้ จึงอาจต้องใช้ Flat Rack Container ที่มีลักษณะเปิดโล่งด้านข้างและด้านบน ซึ่งมีความยืดหยุ่นและรองรับสินค้าขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นก่อนที่จะขนส่งสินค้าจึงจำเป็นต้องทราบขนาดของสินค้าก่อน อ่านต่อ 7 ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ที่ชิปปิ้งทั่วโลกเลือกใช้

3.น้ำหนักของสินค้าและบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักสินค้า น้ำหนักรวมของสินค้าหรือ Gross weight เป็นสิ่งที่ผู้นำเข้าใช้คำนวณค่าใช้จ่าย โดยวิธีการคำนวณมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การคำนวณด้วยน้ำหนัก (กิโลกรัม) และการคำนวณด้วยปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) อีกทั้งน้ำหนักต่อชิ้นของสินค้า มีผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า หากต้องใช้รถยกจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อต้นทุนสินค้า ดังนั้น หากสามารถลดน้ำหนักของวัสดุหีบห่อหรือน้ำหนักรวมหีบห่อต่อชิ้นลงได้ ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ด้วย

4.ต้นทาง และปลายทางของการขนส่ง

ปลายทางการขนส่งของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละประเทศมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างกัน บางจังหวัดมีสถานีที่เป็นชุมทางการขนส่ง เช่น รถไฟ รถโดยสารหรือระบบโลจิสติกส์แบบต่างๆ ก็จะมีตัวเลือกในการขนส่งที่หลากหลาย บางจังหวัดหรือบางประเทศไม่มีพรมแดนติดทะเล การขนส่งทางเรืออาจจะไม่เหมาะนัก สำรวจดูให้ดีก่อนตกลงซื้อขายกันก่อน

5.ระยะเวลาในการขนส่ง

ในการขนส่งแต่ละประเภทนั้นใช้เวลาแตกต่างกันออกไป บางประเภทต้องใช้เวลานานในการขนส่ง บางประเภทใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ผู้นำเข้าจึงต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและงบประมาณให้รอบคอบเสียก่อน

6.ต้นทุนในการขนส่งสินค้า

ต้นทุนในการขนส่ง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดข้อหนึ่งในการทำธุรกิจ และมีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่ง ก่อนเริ่มทำการขนส่งจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบว่างบประมาณที่มี สามารถใช้บริการขนส่งแบบใดได้บ้างและคุ้มค่ามากที่สุด 

          หลังจากพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว จึงพอจะรู้แล้วว่า ต้องเลือกขนส่งประเภทใด ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางเครื่องบิน ต่างมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ผู้นำเข้าจึงต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับต้นทุนและความต้องการของธุรกิจของตนเอง

         Red Logistics บริษัทขนส่งที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ทั้งทางรถและทางเรือ พร้อมเดินพิธีการผ่านศุลกากรด้วยเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สามารถจัดทำ Form E สิทธิพิเศษทางการค้าไทย-จีน สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุด 0% ติดตามสถานะสินค้าตั้งแต่จีนมาไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์หรือสอบถามผ่าน Call Center ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00-18.00 น. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *