นำเข้าสินค้าจากจีน

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เพียงกิโลกรัมละ 19 บาท

 • ขนส่งทางรถ 3 - 5 วัน
 • เดินเอกสารนำเข้าในนามของลูกค้าทั้งหมด
 • ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน
 • ติดตามสถานะสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

นำเข้าสินค้าจากจีน

 • ทำไมต้อง Red Logistics ?
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อน
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรถูกต้องตามกฎหมาย
 • ได้รับใบขนและใบเสร็จศุลกากรครบถ้วนถูกต้อง​
 • สามารถจัดทำใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E​ เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้า 0 %
 • ควบคุมการขนส่งผ่านมือถือรู้ทุกความเคลื่อนไหว​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก red only Logistics4 02 02 300x248
เดินพิธีศุลกากร​

ใบขน / ใบกำกับภาษี / ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก red only Logistics5 03 02 300x248
ขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL) / จากจีนมาไทย 3-5 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก red only Logistics6 300x248
ขนส่งทางเรือ

แบบเหมาตู้ (FCL) / จากจีนมาไทย 7-21 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก red only Logistics6 02 02 150x150

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนำเข้าสินค้าจากจีนกับ Red Logistics
Call Center : 02-114-7230

นำเข้าสินค้าจากจีน

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
เพียงกิโลกรัมละ 19 บาท

 • ขนส่งทางรถ 3 - 5 วัน
 • เดินเอกสารนำเข้าในนามของลูกค้าทั้งหมด
 • ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน
 • ติดตามสถานะสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ทำไมต้อง Red Logistics ?
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อน
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรถูกต้องตามกฎหมาย
 • ได้รับใบขนและใบเสร็จศุลกากรครบถ้วนถูกต้อง​
 • สามารถจัดทำใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E​ เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้า 0 %
 • ควบคุมการขนส่งผ่านมือถือรู้ทุกความเคลื่อนไหว​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก red only Logistics4 02 02 300x248

เดินพิธีศุลกากร​

ใบขน / ใบกำกับภาษี / ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก red only Logistics5 03 02 300x248

ขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL) / จากจีนมาไทย 3-5 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก red only Logistics6

ขนส่งทางเรือ

แบบเหมาตู้ (FCL) / จากจีนมาไทย 7-21 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก red only Logistics6 02 02 150x150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนำเข้าสินค้าจากจีนกับ Red Logistics
Call Center : 02-114-7230

นำเข้าสินค้าจากจีน