ค่าบริการ

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถ
แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย

 • เริ่มต้น กิโลกรัมละ 29 บาท
 • ลูกบาศก์เมตรละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท

คำนวณค่าขนส่ง

ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท
สั่งสินค้าจากจีน 1688 ค่าบริการ Table Delivery Cost 04 min 600x671
สั่งสินค้าจากจีน 1688 ค่าบริการ Table Delivery Cost 20 min 600x176 300x88

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
 ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่จังหวัดปัตตานี
  ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่
  ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 088-0228226 074-232-778
 • สำหรับจังหวัดสงขลา
  ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-0905993 087-6773405
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่จังหวัดปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 088-0228226, 074-232-778
 • สำหรับจังหวัดสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-0905993, 087-6773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim express จะติดต่อท่าน
เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่าน
เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

สั่งสินค้าจากจีน 1688 ค่าบริการ ker 600x671
สั่งสินค้าจากจีน 1688 ค่าบริการ Table Delivery Cost 19 min 600x135 300x68

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry express
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกัน
  ต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 30 ซ.ม.+65 ซ.ม.+55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry express ไม่สามารถห่อหุ้ม
  ด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อ
  ด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย Kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
  ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express
  ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry express ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 30 ซ.ม.+65 ซ.ม.+55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry express ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้า
  ที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
  ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
สั่งสินค้าจากจีน 1688 ค่าบริการ    600x270
สั่งสินค้าจากจีน 1688 ค่าบริการ    600x135 300x68
 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อ
  สินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้ามาถึงไทยแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  ทางรถ 4-7 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้า
  มาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน (เป็นระยะเวลา
  การขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ