ชิปปิ้ง Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง

ชิปปิ้ง Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Fleet Management สุดยอดระบบติดตามการขนส่ง            Fleet Management                                     Redlogistics 768x402

ชิปปิ้ง ในแวดวงธุรกิจขนส่ง มีคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เรียกในระบบขนส่งอีกมากมาย ที่หลายคนยังไม่รู้ บางคำศัพท์แม้ความหมายจะใกล้เคียงกัน แต่การใช้งานหรือรูปแบบรายละเอียดจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

โดยเฉพาะคำว่า Fleet Management ที่มีองค์ประกอบและรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดแจ้ง

       Fleet Management เป็นระบบบริหารจัดการที่ได้นำเอาระบบ GPS และ GIS มาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานด้านการขนส่งให้ได้ดีที่สุด โดย GIS (Geographic Information System)  คือระบบสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ที่ทำงานผ่านระบบดาวเทียม แสดงถึงภูมิศาสตร์ในพื้นที่นั้นๆในรูปแบบของแผนที่ที่ GPS ไม่สามารถระบุได้ เช่น สภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขา ที่มีการขับรถขึ้น-ลงเขา 

        GIS จะประมวลผลภาพถ่ายออกมาในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ แล้วแต่เทคโนโลยีที่รองรับในขณะนั้น เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ GPS ที่ใช้ระบุตำแหน่งหรือที่ตั้งของรถขนส่ง ก็จะทำให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น หากใช้งาน GPS ติดตามรถขนส่งวิ่งไปในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเพียงอย่างเดียว จะมองเห็นเพียงรถกำลังวิ่ง แต่ระดับความเร็วลดลงและใช้เวลาในการเดินทางที่มากขึ้น เมื่อใช้ระบบ GIS ร่วมด้วยจะทำให้มองเห็นแผนที่เป็นระบบ 3 มิติชัดยิ่งขึ้น 

       อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Fleet Management ประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่

1. GPS Box ใช้สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ พร้อมระบบเสริมอื่นๆ นอกจากใช้บอกพิกัดและความเร็วของรถยนต์แล้ว ยังบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะทางที่สามารถใช้เดินทางได้อีกด้วย โดยจะส่งข้อมูลผ่านระบบ GPS กลับมายัง Server ที่มีระบบประมวลผล

2. ระบบ Fleet Management เป็นโปรแกรมการทำงานชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ในการรายงานและประมวลผลการทำงานแบบปัจจุบัน ที่ทาง GPS ส่งมาจะทำการประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบของแผนที่ พร้อมระบุตำแหน่ง เส้นทาง ความเร็วที่รถกำลังใช้งานอยู่ รวมทั้งรายงานสรุปผลเวลาที่รถวิ่ง เพื่อนำไปวิเคราะห์การทำงานในส่วนอื่นๆ โดยตัวโปรแกรมเองมีหลักการทำงานดังนี้

– ระบุตำแหน่งของยานพาหนะที่ตรวจจับได้แบบเรียลไทม์ เมื่อมีการเรียกใช้งานโปรแกรมพร้อมภาพเคลื่อนไหว

– ภาพแผนที่พร้อมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในขณะที่รถกำลังวิ่ง

– แสดงสัญลักษณ์ของสถานที่สำคัญร่วมกับการค้นหาสถานที่สำคัญได้ เช่น ปั๊มน้ำมัน สถานีตำรวจ

– การรายงานผลการเคลื่อนที่ของรถ ความเร็ว ระยะทางที่ใช้และเวลาในการเดินทาง

– รายงานย้อนหลัง

– วิเคราะห์หาต้นทุนในการขนส่งในระยะทางที่ผ่านมา

– เปรียบเทียบระหว่างรถที่ใช้งานแต่ละประเภทในเส้นทางเดียวกัน เพื่อการเลือกใช้ยานพาหนะที่ให้ประโยชน์สูงสุด

– ควบคุมความเร็วและเส้นทางการวิ่ง เพื่อป้องกันการออกนอกพื้นที่ที่กำหนด

        จะเห็นได้ว่า Fleet Management นั้นสามารถประยุกต์ใช้งานได้กับทุกสาขาในงานอุตสาหกรรมและการจัดการ Supply Chain นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันรถหายหรือการขโมยสินค้าที่บรรทุกไป สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดได้ ทั้งในเรื่องของการควบคุมความเร็วรถและน้ำหนักที่บรรทุก ช่วยควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยแจ้งเตือนเมื่อมีการขับรถที่เร็วกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ่านต่อ Smart Logistics ตัวช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล

         อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องในแวดวงขนส่งสามารถเลือกใช้ชิปปิ้งหรือบริษัทขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ Red Logistics บริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน ที่ให้บริการนำเข้าอย่างถูกกฏหมายผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ Call Center ที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

ที่มา: marketsavvy.co

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *