Shippingจีน

Shippingจีน ขนส่งทางรถ LCL กับ FCL redlogistics shippingจีน Shippingจีน ขนส่งสินค้าทางรถแบบไหนดี ? ระหว่าง LCL กับ FCL Shipping                     LCL      FCL redlogistics 1024x536

Shippingจีน ขนส่งสินค้าทางรถแบบไหนดี ? ระหว่าง LCL กับ FCL

การขนส่งสินค้าทางรถ เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของระบบการค้าระหว่างประเทศ เป็นการขนส่งที่สามารถขนสินค้าได้รวดเร็ว ใช้เวลาน้อยเพียง 3-5 วันเท่านั้นและบริการถึงปลายทางได้โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง แต่จะขนส่งแบบ LCL หรือ FCL มาดูข้อแตกต่างกัน