ชิปปิ้ง ทำไมจึงควรทำประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ ? redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ทำไมจึงควรทำประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ ?                                                            1024x536

ชิปปิ้ง ทำไมจึงควรทำประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ ?

ประกันภัยขนส่งสินค้าคือสิ่งที่จะช่วยคุณเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็น ตก แตก กระแทก พัง ประกันภัยก็ช่วยคุณได้ทั้งนั้น
เมื่อมีประกันสินค้า อย่างน้อยคุณก็วางใจได้ว่าทุกๆความเสียหายต่อตัวสินค้าที่อาจเกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองอยางเต็มที่ ตลอดการขนส่ง

ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics       3                                             Green Logistics Redlogistics 1024x535

ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics

ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics ที่มุ่งเน้นการลดมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาผลาญของน้ำมันจากรถบรรทุกขนส่ง ตลอดจนการหันมาใช้ระบบการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ขนส่งรอบน้อยลง แต่ปริมาณเยอะขึ้น