ชิปปิ้ง จัดหนัก คลังเล็งเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ทุกชนิด

ชิปปิ้ง จัดหนัก คลังเล็งเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ทุกชนิด-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง จัดหนัก คลังเล็งเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ทุกชนิด                                               7                                        Redlogistics 3 768x402

ชิปปิ้ง เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงการคลังมีแนวคิดจะจัดเก็บภาษีนำเข้าทุกประเภท

และจะยกเลิกการยกเว้นจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% สำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทต่อรายการอีกด้วย ซึ่งอาจสร้างความกังวลให้กับผู้นำเข้าสินค้าอยู่ไม่น้อย

          แนวคิดดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบางส่วน มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีและมีบุคคลบางกลุ่มอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายข้อนี้นำของเข้ามาขายโดยไม่เสียภาษี ซึ่งขณะนี้การค้าออนไลน์ขยายตัวสูงมาก โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าจากจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลและทำกำไรให้กับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์มากมาย รวมทั้งมีแนวโน้มว่ามูลค่า E-Commerce ของไทยจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น 11.11 วันคนโสด Black Friday หรือ Mid-Year sale เป็นต้น จึงมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ประกอบการไทยและ SME ที่เสียภาษีเกิดความเสียเปรียบ 

          กระทรวงการคลังจึงได้เริ่มปฏิรูปโครงสร้างภาษี โดยจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ของสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์เข้ามาทั้งหมด เพื่อเป็นการอุดช่องโหว่เหล่านี้และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ผลิตและขายสินค้าในประเทศที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตั้งแต่สินค้าบาทแรก ทั้งนี้การนำเข้าสินค้าออนไลน์ดังกล่าวจะยังได้รับการยกเว้นอากรนำเข้าจากศุลกากรอยู่  นอกจากนี้กรมศุลกากรยังให้บริการรับชำระภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ผ่าน e-Payment กว่า 8 ช่องทาง อีกด้วย อ่านต่อที่ 8 ช่องทางรับชำระภาษีออนไลน์ ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

          นอกจากนี้ กรมศุลกากรจะไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจเช่นเคย แต่จะใช้วิธีการตรวจสินค้านำเข้าทุกชิ้นแบบ 100% โดยมีแผนติดตั้งเครื่องสแกนคร่อมสายพานกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิและเครื่องสแกนสินค้านำเข้าทางไปรษณีย์ที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะสามารถสแกนสินค้านำเข้าได้อย่างละเอียดและลดการรั่วไหลสินค้าได้ดีกว่าเดิม 

          อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ใช้บริการนำเข้าสินค้ากับ Red Logistics สามารถชิปปิ้งและนำเข้าสินค้าได้อย่างปลอดภัย ถูกกฏหมาย พร้อมเดินพิธีผ่านศุลกากรเสร็สรรพ มีเอกสารนำเข้าสินค้าในนามของลูกค้าทั้งหมด อาทิ ใบขนสินค้านำเข้า ใบเสร็จศุลกากรและสามารถจัดทำ Form E เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 0 % หมดกังวลเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังและค่าปรับโดยใช่เหตุ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *