ชิปปิ้ง Smart Logistics ตัวช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล

ชิปปิ้ง Smart Logistics ตัวช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Smart Logistics ตัวช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล Smart Logistics                                       Redlogistics 768x402

ชิปปิ้ง จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทำให้อาเซียนมีแนวโน้มเป็นตลาด E-Commerce ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศจีนและอินเดีย

ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ E-Commerce รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี Smart Logistics ด้วย IoT (Internet of Things) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจ E-Commerce เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

       Smart Logistics ทำให้โซ่อุปทานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกขั้นตอน ผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือติดตามอัจฉริยะในห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิดการมองเห็นแบบครบวงจร สามารถปรับปรุงวิธีขนส่งและควบคุมสินค้าได้แบบเรียลไทม์ เช่น การบริหารจัดการการขนส่ง ระบบบริหารคลังสินค้า การบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบ One stop Service โดยใช้ระบบ GPS เข้ามาบอกตำแหน่งของรถขนส่งสินค้า ฯลฯ 

       ปัจจุบัน Smart Logistics มีความก้าวหน้าไปมากกว่าระบบโลจิสติกส์ในยุคก่อนๆ และเกิดความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Thing: IoT) มาประยุกต์ใช้ อาทิ

      –          ระบบตรวจวัดความดันลมยาง

      –          ระบบติดตามตำแหน่งด้วยระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก

      –          ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะที่ช่วยในการขับขี่

       –          การใช้โดรนในการขนส่งสินค้า

       อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Thing: IoT) ยังได้สร้างความก้าวหน้าให้กับวงการธุรกิจอย่างมาก ทำให้กระบวนการต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การกระบวนวางแผนตลอดจนการส่งมอบสินค้าและการเก็บเงิน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ผ่าน Smart Phone เพียงเครื่องเดียว 

       อย่างไรก็ตาม Smart Logistics ที่เข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจ ไม่เพียงแต่ใช้ในกระบวนการขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการวางแผน ควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าและบริการ รวมทั้งการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบการ E-Commerce อาจจะต้องสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ เพื่อเป็นตัวช่วยในการผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล อ่านวิธีสร้างธุรกิจอย่างมือโปรเพิ่มเติมได้ที่ เริ่มธุรกิจด้วย Social Commerce ยังไงให้ประสบความสำเร็จ

      Red Logistics ผู้นำการการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ด้วยการบริการชิปปิ้งและนำเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล เดินพิธีการศุลกากรอย่างถูกกฏหมายด้วยเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สามารถจัดทำ From E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าได้ 0% พร้อมให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *