นำเข้าสินค้าจากจีน ยกระดับธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล

นำเข้าสินค้าจากจีน ยกระดับธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ยกระดับธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล                                                                                     Redlogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ปัจจุบันการขนส่งได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า 

เปรียบเสมือนเส้นเลือดของธุรกิจอันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ทั้งทางบวกและทางลบ

        จากการวิจัยของ YouGov บริษัทข้อมูลและการวิจัยตลาดระดับโลก พบว่า SMEs ได้พยายามนำกลยุทธ์ด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดย 30 % ของธุรกิจ SMEs ได้วางแผนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ ด้วยดิจิทัลโซลูชั่นและเทรนด์การค้าระหว่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น อาทิ การใช้หุ่นยนต์ เซ็นเซอร์และ IoT ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก อีกทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ยานพาหนะอัตโนมัติสามารถโหลดและจัดวางบรรทุกสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถจัดส่งสินค้าโดยใช้ระบบบล็อคเชนที่ช่วยลดระยะเวลารอขนถ่ายสินค้าและช่วยให้ระบบการจ่ายเงินรวดเร็วกว่าเดิม

         นอกจากนี้ เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลยังทำให้การจัดส่งพัสดุต้องดำเนินการร่วมกันกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความสะดวกสบายที่มากขึ้นให้กับลูกค้า เช่น บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx ที่สามารถดำเนินการจัดเอกสารต่างๆ สำหรับศุลกากรโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระหว่างที่สินค้ากำลังอยู่ระหว่างการจัดส่ง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความล่าช้าด้านศุลกากรเมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้า หรือบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนอย่าง Red Logistocs ที่ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งดำเนินการด้านศุลกากรและเอกสารนำเข้าแบบเบ็ดเสร็จ สามารถเช็คสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเว็ปไซต์และแอปพลิชัน รวมไปถึงให้บริการตอบคำถามต่างๆ ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์และ Call Center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

         ดังนั้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น การมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและโซลูชั่นทันสมัยที่หลากหลายจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเครื่องมืออัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยให้กระบวนการส่งและกระจายสินค้าทำได้โดยง่าย ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจและนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

         ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มองว่าระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอาจเป็นสิ่งที่ซับซ้อน การมีผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งจะช่วยดำเนินการด้านเอกสารและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในการขนส่ง ทำให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวยิ่งขึ้น  5 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการกับบริษัทโลจิสติกส์โดยเฉพาะ โดยผู้ประกอบการควรคำนึงถึงลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญและใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ 

ที่มา: คาเรน เรดดิงตัน  จาก https://www.trjournalnews.com/17913

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *