Form E เอกสารลดหย่อน ภาษี นำเข้าจากจีน 0%

Form E เอกสารลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%-Redlogistics form e Form E เอกสารลดหย่อน ภาษี นำเข้าจากจีน 0% Form E                                             0 Redlogistics 768x402

Form E เอกสารสำคัญในการนำเข้าสินค้าจากจีน ที่โดยปกติจะต้องเดินพิธีผ่านศุลกากรและชำระภาษีอากรตามกฎหมาย

บางครั้งอาจมีปริมาณมากจนทำให้กำไรหดหาย ซึ่งอาจสร้างความกังวลใจให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าอยู่ไม่น้อย

ข่าวดีก็คือ ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น สามารถลดหย่อนภาษีได้ หากคุณแนบใบ Form E พร้อมเอกสารนำเข้าอื่นๆ 

แล้ว Form E คืออะไร ?

        จริงๆ แล้ว Form E ก็คือเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากประเทศในกลุ่ม ACFTA (ประเทศที่ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนร่วมกัน) ซึ่งปัจจุบัน ข้อตกลงดังกล่าวได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ หรือเรียกว่า ACFTA Upgrading Prtocol และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ทำข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียนจีน จึงได้รับข้อยกเว้นในการลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนต่ำสุด 0% เลยทีเดียว

        อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมศุลกากรได้ออก Form E รูปแบบใหม่เพื่อผ่อนคลายเงื่อนไขหรือระเบียบบางส่วนจากแบบเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้นำเข้า อีกทั้งได้กำหนดให้ผู้นำเข้ายื่นแบบ Form E ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ Form E รูปแบบใหม่นั้น มีลักษณะเด่น ดังต่อไปนี้ 

          –          ต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศที่กระทำการส่งออก ซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้ทำข้อตกลงทางการค้า ACFTA

          –        การระบุราคา FOB (Free on Board) ในหนังสือรับรองฯ เฉพาะกรณีสินค้าผ่านคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) เท่านั้น จากเดิมที่กำหนดให้ระบุทุกกรณี

          –        เอกสาร Form E รูปแบบใหม่ เป็นใบสีขาว ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

          –        จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

          –          เอกสาร Form E มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือ

          –          Form E รูปแบบใหม่ สามารถแสดงสินค้าได้เกิน 20 รายการ จากเดิมที่แสดงได้ไม่เกิน 20 รายการ

          –          เป็นแบบฟอร์มด้านหน้าและมีข้อมูลตัวหนังสือที่ถูกต้องอยู่ด้านหลัง

          –          ข้อมูลที่ระบุในเอกสารต้องตรงกับเอกสารประกอบการส่งออก

          สำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีน หากคุณใช้บริการนำเข้าจากบริษัทชิปปิ้ง ควรสอบถามไปยังบริษัทก่อนว่าพิกัดของสินค้า ที่ต้องการนำเข้านั้น มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนอากรจากข้อตกลงทางการค้าหรือไม่     หากสินค้านั้นได้รับการลดหย่อนภาษี ให้แจ้งขอเอกสาร Form E กับบริษัทชิปปิ้ง เพื่อนำมาแสดงประกอบการนำเข้าและลดหย่อนภาษีอากรต่อไปหรืออาจเลือกใช้บริการกับบริษัทชิปปิ้ง ที่สามารถออก Form E ให้กับคุณได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการนำเข้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีสินค้าบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า อ่านต่อที่ 9 ประเภทของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากร

           Red Logistics ชิปปิ้งจีน ที่ให้บริการนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย สามารถออกใบขน ออก Form E มีใบกำกับภาษีครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งนำไปลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้ ทั้งดำเนินพิธีการศุลกากรให้ครบวงจร เอกสารทุกใบออกให้ในนามของลูกค้า ทำให้ไม่มีปัญหากับศุลกากรและสรรพากรในระยะยาว ช่วยประหยัดต้นทุนการนำเข้าและค่าขนส่งเพียง 29 บาท/กก. ขนส่งทางรถจากจีนมาไทย 3-5 วัน พร้อมจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

ที่มา: abassociated

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *