Shippingจีน ขนส่งสินค้าทางรถแบบไหนดี ? ระหว่าง LCL กับ FCL

Shippingจีน ขนส่งทางรถ LCL กับ FCL redlogistics shippingจีน Shippingจีน ขนส่งสินค้าทางรถแบบไหนดี ? ระหว่าง LCL กับ FCL Shipping                     LCL      FCL redlogistics 768x402

Shippingจีน มีบริการทั้งทางรถ และทางเรือ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของระบบการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการขนส่งทางรถ เป็นการขนส่งที่สามารถขนสินค้าได้รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 3-5 วันโดยประมาณ และบริการถึงปลายทางได้โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง

การขนส่งทางรถบรรทุกนั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานและเป็นหัวใจของการเริ่มต้นการขนส่งซึ่งในปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางรถมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องด้วยการคมนาคมที่สะดวก ครอบคลุมทุกพื้นที่และขยายการเชื่อมต่อตามจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง Shippingจีนในยุคนี้ จึงนิยมขนส่งทางรถมากที่สุด

รวมทั้งมีการนำระบบคอนเทนเนอร์มาใช้โดยบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้คอนเทนเนอร์ แล้วทำการขนส่งโดยรถบรรทุกไปยังจุดหมายปลายทาง โดยที่ไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างทำการขนส่งในเที่ยวนั้น

ปัจจุบัน การขนส่งทางรถสำหรับ Shippingจีนนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 1. LCL (Less than Container Load) เป็นการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้ เหมาะสำหรับการส่งสินค้าที่มีจำนวนไม่มาก เป็นการแชร์พื้นที่ภายในตู้รถบรรทุกของผู้ส่งหลายรายรวมกันและมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอากาศ ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าระวางเต็มตู้ แต่จะเสียค่าระวางแบบปริมาตรหรือน้ำหนักสินค้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการขนส่งแบบ LCL คือสินค้าอาจเสี่ยงต่อความเสียหาย เพราะเป็นการขนส่งรวมกับสินค้าของผู้อื่น จึงต้องมีการบรรจุภัณฑ์มาอย่างแน่นหนาเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้พาเลทหรือแท่นรองสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย แตกหัก หรือถูกกระแทกในระหว่างการเดินทางได้ (อ่านเพิ่มเติม พาเลทสำคัญไฉนในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า)
 2. FCL (Full Container Load) เป็นการบรรจุสินค้าเต็มตู้ เหมาะสำหรับผู้ส่งสินค้าเป็นจำนวนมากและต้องการความรวดเร็ว ซึ่งมักเป็นสินค้าของผู้ส่งเพียงรายเดียวหรือมีเครื่องหมายหีบห่อเหมือนกัน โดยไม่ต้องแชร์พื้นที่ภายในตู้รถบรรทุกร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ จัดเรียงบรรจุสินค้าได้อย่างปลอดภัยมากกว่า แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบ LCL 

ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการขนส่งมากมายให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ สำหรับปัจจัยที่ควรเลือกใช้บริการนั้น ควรเลือกบริษัทขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ยาวนาน สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเลือกขนส่งแบบไหนดี ให้เหมาะกับธุรกิจ)

Red Logistics บริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ผ่านรถบรรทุกแบบ LCL (Less than Container Load) พร้อมให้บริการเดินพิธีการผ่านศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเอกสารที่ครบถ้วน ทุกฉบับเป็นชื่อของลูกค้าทั้งสิ้น สามารถจัดทำ Form E สำหรับลดหย่อนภาษีนำเข้าสูงสุด 0% อีกทั้งยังให้บริการจัดส่งทั่วประเทศ สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดต่อผ่าน Call Center ได้ทุกวันเวลา 9.00-18.00 น. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *